Ďakujeme všetkým za akúkoľvek finančnú i materiálnu pomoc!

.

2016

COLOPLAST– kompletná rekonštrukcia a vybavenie ambulancie na IV. poschodí FNsP

CONVATEC– zariadenie 2 nadštandartných izieb

Občianske združenie STONOŽKA– 2 odsávačky pre operačnú sálu a JIS

Rodina Dvorská– finančná pomoc na zariadenie ambulancie na I. poschodí FNsP

Firma PANEP– finančná pomoc na zariadenie ambulancie na I. poschodí FNsP

Firma DOPRASTAV– zakúpenie EKG prístroja

Rodina Jamborová– 2 ks televízorov na izby pacientov

.

 2017

Martin Hrabovský – finančná pomoc

.

2018

MUDr. Vladimír Hruda, Dolný Kubín – finančná pomoc