Na hospitalizáciu je potrebné si priniesť:

Upozornenie: za prípadnú stratu osobných vecí, oddelenie nenesie žiadnu zodpovednosť. Pri príjme je pacient poučený.

Pacienti sú príjimaní na chirurgické oddelenie cestou príjmovej ambulancie, alebo cestou urgetného príjmu. V sprievode zdravotníckeho personálu je pacient dopravený na oddelenie, kde je oboznámený o svojich právach a povinnostiach, o domácom poriadku oddelenia, priestoroch oddelenia.