Aj Vy máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vaších daní.

Vďaka Vašim darom a pomoci, máme možnosť naplno rozvíjať chirurgiu v Žiline, ktorá je tu pre Vás a pre Vaše zdravie.

Za každú pomoc sme vďační.

Ako poukázať 2% z dane:

Zamestnanci: 

  1. Do 15.02. SI vypýtajte ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň od zamestnávateľa
  2. Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov
  4. Tlačivá doručte do 02.05. na Váš daňový úrad.

Fyzické osoby:

  1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane: Daňové priznanie typu A / Daňové priznanie typu B
  2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad

Právnické osoby: 

    1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane: Daňové priznanie PO
  1. Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad