CIEVNA CHIRURGIA

Zabezpečenie konzervatívnej a operačnej  liečby cievneho riečiska.

Lekári: 

 

Operácie: zjednanie dialyzačného prístupu – Artério- venózna fistula, implantácia/extrakcia PermCath, pri cievnom postihnutí končatín – operácie varixov /aj rádiofrekvenčnou metódou v rámci jednodňovej chirurgie/, brušných ciev, postihnutí ciev na krku, horných končatín, embolektómie, cievne bypassy, stenózy karotíd- coiling, kinking a iné.

 

Naša ambulancia cievnej chirurgie «