HIPEC
( hypertermická intraperitoneálna chemoterapia )

 

Cytoreduktívna chirurgia (CRS) s hypertermickou intraperitoneálnou chemoterapiou (HIPEC) v liečbe karcinomatózy dutiny brušnej je jedna z najnáročnejších operácií, v priemere trvá osem hodín. Táto unikátna operačná metóda v spojení s agresívnym chirurgickým prístupom, má v liečbe karcinomatózy dutiny brušnej, jednoznačné opodstatnenie. Pre časť pacientov s pokročilou malignitou peritoneálneho povrchu znamená predĺženie prežívania a skvalitnenia života.

Operácia pozostáva z dvoch samostatných krokov. V prvom sa odstráni chorá pobrušnicová blana a choré orgány. V druhom kroku sa 90 minút preplachuje dutina brušná kombináciou cytostatík, a tým sa ničia všetky uvoľnené, okom neviditeľné, zhubné bunky.

Na chirurgickom oddelení v Žiline sme vybavení, po materiálnej a rovnako aj personálnej stránke, tak aby sme tieto operácie komfortne a bez problémov mohli zvládnuť.