43. SPOLOČNÝ ZJAZD SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH CHIRURGOV

35. STREDOSLOVENSKÉ CHIRURGICKÉ DNI

9. ŽILINSKÝ CHIRURGICKÝ DEŇ

Prezident kongresu

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

Viceprezident kongresu

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Vedecký sekretár

Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Vedecký výbor SCHS

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.

Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

Prof. MUDr. Emil Bakoš, PhD.

Doc. MUDr. Jozef Belák, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.

Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.

Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Vedecký výbor ČCHS

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Prof. MUDr. Jan  Schützner, CSc.

Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

MUDr. Ludvík Winkler